مصاحبه فرخنده زهرا نادری با مجله بلی (ارگان نشراتی معينيت جوانان)

چهره شاد ، جوان مبتکر و مصمم!
فرخنده زهرا نادری نماینده مردم در مجلس نماینده گان کشور در برابر پرسش های ما چنین گفت:

پرسش: خوب است که در آغاز پیرامون زنده گی نامه تان به خواننده گان مجله بلی! کمی معلومات بدهید؟
پاسخ: تشکر از شما فرخنده زهرا نادری هستم نماینده مردم در مجلس نماینده گان، در شهر کابل تولد و در شرایط جنگ زندگی کردم. متأسفانه مکتب را نتوانستم در افغانستان تمام نمایم، در جنگ های اخیر افغانستان مهاجر شده در انگستان مکتب را تمام کردم بعداً در کشور همسایه (ازبکستان) رفته در یک دانشگاه انگلیسی به تحصیل پرداخته از رشته حقوق فارغ شدم.
به قسم یک افغان همیشه از فامیلم میشنیدم که باید تحصیل نموده و مصدر خدمت به مردم و وطن شوم، اگر مسایل سیاسی در گفتگوهای ما دخیل میشد پدرم میگفت باید خدمت به مردم و کشور ات نمایی که الفاظ شان بیشتر طرف سیاسی بودن انعکاس داشت. من سیاست را دوست نداشتم اما جالب است که امروز خود داخل سیاست شدم، در ابتدا میخواستم یکسال تجربه کاری در افغانستان داشته باشم و اوضاع سیاسی کنونی را بیشتر بدانم اما وقتی به افغانستان بر گشتم به کارهای مختلف افتخاری مصروف شدم مثل کارهای فرهنگی، اجتماعی…
در بخش فرهنگی، احیا و بازسازی کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی و کتابخانه عامه آنرا به دوش داشتم. در بخش سیاسی ریاست انجمن جوانان و کمسیون امورزنان حزب پیوند ملی را به عهده دارم.

پرسش: از شمولیت تان به حزب های سیاسی بگوید؟
پاسخ: دلیل عضویت ام در حزب پیوند ملی تشویق جوانان و شریک ساختن افکارم با آنها بود. ضمناً طوریکه شما میدانید که در افغانستان مردم در برابر احزاب سیاسی دید گاه مثبت ندارند و عضویت من در حزب سیاسی به عنوان دختر رهبر حزب میتوانیست مشوق دیگر فامیل ها شود که برای دختران و زنان شان اجازه شمولیت در احزاب را بدهند. پس از آنکه بعد از فراغتم از دانشگاه به وطن برگشتم در نظر داشتم که برای یکسال تجربه ی خویش را داشته باشم ولی نسبت کارهای افتخاری که در بخش های فرهنگی و سیاسی داشتم باعث شد که برای چندین سال مصروف باشم تا اینکه موضوع انتخابات پارلمانی بوجود آمد و در انتخابات شریک کردم که در نتیجه به صفت نماینده مردم در شورای ملی انتخاب گردیدم.
دلیل اینکه چرا از سیاست خوشم نمی آمد، این بود که ما افغان ها از سیاست های بسیار ناکام در کشور خود رنج بردیم، در سه ده جنگ هر قدرت که بوجود آمد به قسمیکه مردم باید از آن سود میبردند سود نبردند، پس معلوم است که بر خلاف همان قدرت می شوند. اما باید گفت سیاست یگانه راهی است که ما افغان ها میتوانیم از طریق آن برای بدست آوردن حقوق خود مبارزه کنیم. امروز خوش هستم که در پهلوی دولت مردان، دولت زنان نیز هستند و میتوانند وجیبه ملی خود را تعریف نمایند. پس خوب است داخل این دایره (سیاست) شویم و اگر تغیراتی در آن آورده نمیتوانیم حداقل بیرون نباشیم و از بیرون انتقام نکنیم داخل این دایره شده ببینیم چه مشکلات وجود دارد و چه راه های حل میتوانیم داشته باشیم و کوشش کنیم نسل جوان در این راستا کار کنند و رونق یابند.

پرسش: باچه طرز تفکر منحیث نماینده مردم در مجلس نماینده گان به اجرای امور میپردازید؟
پاسخ: من منحیث یک نماینده مردم در مجلس نماینده گان مشکل هر فرد را در هر نقطه کشور مشکل خود میدانم. ولی در صحنه سیاست باید حقیقت گرا بود و بدانیم که از کجا شروع کنیم. من بیشتر بالای دو قشر فکر دارم؛ یکی طبقه جوان که من در زمان انتخابات آنها را تعریف کردم یعنی جوانان نه تنها دختران و پسران جوان اند. بلکه اشخاص مهسن که افکار جوان دارند و برای یک افغانستان نوین می اندیشد جوان اند. بخش دوم خانم ها هستند؛ دولت مردان ما در طول سه دهه جنگ فقط در شعار خود از آنها استفاده کرده، آن ها را ابزار خود ساختند. اما به آنها سهم ندادند امروز با وجود آنکه خانم ها در سیاست دخیل هستند اما قدرتمند نیستند بلکه جنبه سمبولیک میخواهند برایشان بدهند. من به این عقیده هستم اگر یک زن میخواهد در سیاست داخل نباید سیمای سمبولیک داشته باشد. خوشبختانه امروز خانم ها به جای رسیدند که برای حقوق شان مبارزه می کند پس برای ما بسیار مهم است که برای تحقق بخشیدن همان افکار سیاسی شده به قسم رهبر مبارزه نماییم و چهره های سمبولیک یکه زن ها را تا فعلاً در چوکات خویش داشته، بیرون کنیم.

پرسش: به نسل جوان کشور چگونه اندیشه دارید؟
پاسخ: پارلمان با مشکلات زیادی آغاز شد که فعلاً نیز مشکلات زیادی را در خود دارد اما باید گفت که پارلمان ما بسیار قوی است ولی مشکلات خود را دارد، علاوه بر آن روی موضوعات دیگر هم فکر میکند. نسل جوان همیشه در شعار استعمال شده که من نمی خواهم با این شعار ها پیش برود امروز بیش از 60% نفوس افغانستان را جوانان تشکیل میدهند که تا حال جدی گرفته نشده اند، یکی از موضوعاتیکه من زیاد بالای آن فکر دارم اینست که جوانان باید در موضوعات تصمیم گیری کشور سهیم شوند؛ زیرا آنها اکثریت و آینده سازان افغانستان هستند پس باید در تصمیم گیری ها سهیم باشند تا بتوانند در آینده مفید واقع شوند. در پروسه ملی صلح دولت مردان و دولت زنان افغانستان به تنهایی نمی توانند صلح را با تمام ابعاد و مفهوم آن بیاورند پس باید جوانان در موضوعات ملی و اجتماعی دخیل باشد نه در موضوعات جزی. امسال جای خوشی است که تعداد زیادی از جوانان به پارلمان راه یافتند و ما جوانان به قسم یک قدرت با این وجه مشترک که داریم فرصه های حضور یابی را برای جوانان در عرصه های مختلف مهیا باید بسازیم.

پرسش: آیا شما متاهل هستید یا خیر؟
پاسخ: اگر چه همیشه می خواهیم موضوعات شخصی خود را از موضوعات رسمی جدا نگهداریم اما بسیاری اوقات هر دو یکجا می شود زیرا هر دو را یک شخص به پیش میبرد من مجرد هستم و تمام کار و افکارم روی پارلمان و اهداف ما در پارلمان میچرخد که می خواهم فعلاً مصروف کار سیاست باشم و بس.

مجله بلی!
موفقیت های روز افزون شما را در افق های بلند از ایزد منان تمنا داریم. از اینکه مجال صحبت دادید جهان سپاس

Leave a Reply