ترس و اضطراب از آینده‌ی مبهم بعد از خروج آمریکا از افغانستان!

فرخنده زهرا نادری عضو رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغان‌ستان، در گفت‌‌وگو با بی بی سی فارسی می‌گوید: با بیرون شدن زود هنگام نیروهای خارجی از کشور، گروه طالبان خشونت ها را بیش‌تر از هر زمان دیگر افزایش داده و سقوط پی‌هم ولسوالی‌ها به دست این گروه؛ نگرانی‌ها و ترس از آینده ناروشن را در میان مردم افزایش داده است؛ که به باور بانو نادری ادامه این روند منجر به موج تازه فرار افغان‌ها از کشور خواهند شد.

فرخنده زهرا نادری تاکید کرد، در حال حاضر همه‌ی مردم افغان‌ستان خواستار صلح بدون قید و شرط اند؛ او می‌گوید: مشکلات افغانستان راه حلی جز توافق سیاسی ندارد. و طرف‌های جنگ افغانستان باید از راه صلح و گفت‌وگو به توافقی که منجر به ختم جنگ گردد؛ دست یابند.

بانو نادری نیز تاکید کرده است، مناطق‌ی که در این اواخر زیر اداره گروه طالبان قرار گرفته است، هنوز هم دیدگاه پیشین این گروه نسبت به زنان پابرجاست و هیچ تغییری در رویکرد این گروه نسبت به زنان دیده نمی‌شود.

بانو نادری از کشور های منطقه و جامعه جهانی خواست؛ تا برای با ثبات نگه داشتن افغانستان از راه دیپلماتیک تلاش کنند؛ تا از تکرار یک جنگ داخلی دیگر جلوگیری نمایند.

گفتنی‌ست پس از اعلام زمان خروج نیرو های خارجی از کشور، تهاجمات گروه طالبان گسترش یافته است و این گروه در تلاش است تا بار دیگر کشور را به نابودی و قهقرا سوق دهند.

این در حالی‌ست که با گسترش حملات طالبان و کنترل شماری از ولسوالی‌ها به دست این گروه، نگرانی بسیاری‌ها را در میان شهروندان کشور افزایش داده است.

رسانه‌های خارجی گزارش داده اند که در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد خاک افغان‌ستان زیر اداره طالبان قرار دارد.

Leave a Reply