گزارش تلویزیون میترا در مورد افتتاح ديوار شهرودندي:

“دیوار شهروندی برای نخستین بار که در آن تصاویر از شخصیت‌ها و رزمندگان کشور به نمایش گذاشته‌شده در حرام سرای ارگ ریاست جمهوری ایجاد گردید.”

برگزارکنندگان این برنامه میگویند که این دیوار در تضاد با دیوارهای که طی سال‌های متمادی با تصاویر سلطان‌ها، شاهان و ریس جمهورهای افغانستان آراسته‌شده بود ایجاد گردیده است. که در آن بیشتر از سی البم عکس از شخصیت‌های نصب گردیده که برای حفظ ارزش‌های شاهان (شهروند) نقش داشته‌اند. به باور آنان ایجاد این دیوار می‌تواند فاصله میان مردم و ارگ را از بین ببرد و صدای رسای مردم را در ارگ را بلند سازد.

نمای از چهره‌های اثرگذار در افغانستان در دیوار شهروندی نوتاسیس در حرم‌سرا در ارگ ریاست جمهوری. بیشتر از 30 تابلوی عکس چهره‌های تأثیرگذار در روندهای مختلف زندگی مردم در شرایط سخت و دشوار از اقشار مختلف اینجا در دیوار شهروندی که برای اولین بار در حرم‌سرای ارگ ریاست جمهوری ایجاد گردیده است با برگزاری مراسم ویژه نصب گردید. این چهره که از اقوام مختلف سکنه در افغانستان که اعم از زنان و مردان است با سعی و تلاش برگزارکنندگان این برنامه در طول شش ماه شناسایی و برگزار گردیده‌اند.

بانو حوریه سردارد:

“اگر اشتباه نکنم فکر کنم سی و یک چهره است که در اینجا جابجا شده. توازن جندر مدنظر گرفته‌شده، که هم خانم‌ها باشند و هم مردها باشد. تفاوت سنی مدنظر گرفته‌شده. کسایکه سنشان بالاتر است، جوان هستند، حتی شما یک دخترخانم را در اینجا دارید، دو خانم را اینجا داریم. یکی باور است همو نقاش یکی هم عزیزی رحیم زاده است که کاندید جایزه صلح بود در سال 2015 و در بخش آب کار کرده بود که این‌ها طفل هستند. یعنی تمام اقشار را ما کوشش کردیم که در اینجا داشته باشیم.”

برگذار کنندگان این برنامه میگویند که این دیوار بر تضاد با دیوارهای که طی سال‌های متمادی با تصاویر سلطان‌ها، شاهان و ریس جمهورهای افغانستان باقدرت نمایی آراسته‌شده است، ایجاد گردید. فرخنده زهرا نادری، مشاور ارشد ریس جمهور در امور سازمان ملل این برنامه را جهت حفظ ارزش‌های حقوق بشری، آزادی بیان؛ حقوق زن و سده مساوات و قدرت شهروندی مؤثر می‌داند.

بانو فرخنده زهرا نادری:

“ما دیوار شهروندی را به نحوی داریم كه در مقابل دیوارهای ارگ با تاریخچه خیلی طولانی و همچنان دموکراتیک که 14 سال را با خود داشته و چهره‌های شاه‌ها، پادشاه‌ها و روساي جمهور در اینجا قدرت‌نمایی می‌کردند. امروز ما، من سپاس گذار هستم به قسم یک فرد و همچنان به قسم شخص که یک بخش از دفتر ما هستم از ریس صاحب جمهور افغانستان که تعهد و دیدگاه شهروندی را که ما از بیرون با خود به داخل ارگ آوردیم، ايشان نه تنها پذیرفتند دیدگاه‌های ما را، بلکه ايشان این دیدگاه را با جدیت حمایت کردند.”

به باور برگزارکنندگان این برنامه ایجاد دیوار شهروندی می‌تواند فاصله میان مردم و ارگ را از بین ببرد و صدای رسای مردم را در ارگ بلند سازد.

بانو فرخنده زهرا نادری:

“در خود ارگان قدرت یا مرکز قدرت (شهروندان)ریشه بدوانیم توسط همين کارهای مانند مناظره دیوار شهروندی و کارهای دیگر که انها سلسه‌وار یکي پي دیگر دست به دست هم بدهند تا در مقابل چالش‌های سنتی ارگ بتوانیم ما صدای شهروندی قوی را در عین زمان بیرون بسازیم. من نمی‌خواهم که سو تفاهم ایجاد کنم، که ما تمام ارگ را می‌توانیم در عین زمان تغییر بدهیم.

دیوار شهروندی چهره شهروندان موفق و مؤثر کشور است که از فعالین اقشار مختلف چون: فرهنگیان، نویسندگان، شاعران، تحلیلگران، فعالین مدنی، ورزشکاران و شخصیت‌های منتقد را دربر می‌گیرد.

گزارشگر: نجيب بابك

تلويزون ميترا

Leave a Reply