«دیوار شهروندی» در ارگ ریاست جمهوری گشایش یافت

بانوفرخنده زهرا نادری، مشاور ارشد رییس جمهور در امور ملل متحد، امروز «دیوار شهروندی» را در دفتر کاراش در مشاوریت ارشد رییس جمهور در امور ملل متحد افتتاح کرد.

بانو نادری در برنامه گشایش «دیوار شهروند» به خبرنگاران گفت که هدف از ایجاد این دیوارتقویت ارزش های حقوق بشری، و حفظ ارزش های آزادی بیان عنوان کرد.

به گفته بانو نادری:” این دیوار نخستین بار در تاریخ ارگ ریاست جمهوری افغانستان است که برای شهروندانی ساخته می شود که برای یک افغانستان بهتر کار کرده اند.”

به گفته بانو نادری، یکی دیگر از اهداف ایجاد دیوار شهروندی این است که” به سی میلیون شهروند افغانستان قدرت داده شود و آنان خود را بخشی از قدرت سیاسی در افغانستان حساب کنند.”

در این دیوار، عکس برخی از خبرنگاران، نویسنده گان، شاعران، ورزشکاران، منتقدان سیاسی و فعالان اجتماعی و جامعه مدنی نصب شده است. این شخصیت ها به اساس موثریت و تاثیر گذاری شان در عرصه کاری شان قابل لمس بوده و به اساس آن نیز انتخاب شده اند.

بانو نادری می افزاید که ارگ در ذهن بسیاری از شهروندان افغانستان، جایی است ویژه مقام های بلند پایه دولتی که این دیوار در واقع تلاشی است برای مبارزه با این دید سنتی در داخل ارگ.

بانو نادری تٱکید می ورزید که هرچند، این دیوار در حال حاضر کوچک است و چهره های کمتری را در خود جا داده است، اما تلاش خواهد شد تا این دیوار در آینده وسعت یابد.

فرخنده زهرا نادری، مشاور ارشد رییس جمهور در امور ملل متحد، پیش از این نیز سلسله برنامه های، چون مناظره” شهروند و ارگ ” را در کاخ ریاست جمهوری راه اندازی کرده است که تا کنون دو دور از این برنامه ها برگزار شده است. این برنامه ها به گونه دوام دار ادامه خواهد یافت.

ادمين

Leave a Reply