دیوار شهروندی؛ نخستین دیوار در تاریخ ارگ

ديوار شهروندي» نخستين ديوار در تاريخ ارگ رياست جمهوري است كه براي حفظ، تقويت و نهادينه سازی ديموكراسي و تغيير سيماي ارگ بسوي شهروند محوری و مردم سالاري در دفتر مشاوريت ارشد رئيس جمهور در امور ملل متحد و در جوار دفتر جلالتماب رئيس جمهوری اسلامی افغانستان در قصر حرمسرای ايجاد گرديده است.

اين ديوار در مقابل ديوار هاي ارگ كه طي سالهاي متمادي با تصاوير سلطان ها، شاهان و رئيس جمهور هاي افغانستان اراسته و قدرت نمايي مینمايند، مفكوره شهروندي و مردم سالاري را جهت حفظ ارزش هاي حقوق بشري، آزادي بيان، حقوق زنان و صداي مساوات و قدرت شهروند محور به چالش ميكشاند.

ديوار شهروندي چهره شهروندان موفق و مؤثر كشور را از بخش هاي مختلفی؛ چون: فرهنگيان، نويسنده گان، شاعران، تحليلگران، فعالين جامعه مدني، ورزشكاران، شخصيت هاي منتقد و ….براي نخستين بار در تاريخ ارگ به معرفي ميگيرد.

بينش سیاسی امروزی ارگ، حفظ و پایداری ارزش هاي مردم سالاري را مسؤوليت بزرگ دولتي شمرده و براي مهار نمودن قدرت، اين مكان قدرت را به نهاد حفظ ارزش ها مبدل ميگرداند.

Leave a Reply