برق؛ زیربنای زیربناها؛ محور بحث دومین مناظره ” ارگ و شهروند”

مناظره شهروند و ارگ: شهروند مسئول حكومت پاسخگو:

برق؛ زیربنای زیربناها؛ محور بحث دومین مناظره ” ارگ و شهروند”

دفتر مشاوریت رییس جمهور در امور ملل متحد به رهبری فرخنده زهرا نادری، 19 اسد 1396 خورشیدی، دومین دور مناظره ” ارگ و شهروند” را با بحث پیرامون ” برق؛ زیربنای زیر بناها” در کاخ ریاست جمهوری برگزار کرد.

بانو نادری، دموکراتیک ساختن فضای سیاسی را که ارگ هسته مرکزی این فضا می باشد، از اهداف مهم این برنامه عنوان کرد و براي گسترده ساختن و نهادينه نمودن اين مناظره تاكيد نمود.

به گفته بانو نادری، این برنامه ها، فضا را برای جوانان فراهم می سازد تا هم به لحاظ تخصصی و هم بر بنیاد نیازمندی های شان پرسش های خود را از مسوولان حکومت بپرسند و مسوولان حکومت نیز بر بنیاد وظایف شان، به پرسش ها و نگرانی های مردم در بخش های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پاسخ های لازم را میدهند.

در این برنامه، دکتور محمد همایون قیومی، مشاور ارشد رییس جمهور در امور زیربناها، از برنامه های کلان حکومت برای ساخت زیربناها به ویژه دسترسی به برق سخن گفت و تاکید ورزید که حکومت در این راستا پروژه های مشخص و دراز دارد تا افغانستان به لحاظ تولید انرژی برق به خودکفایی برسد.

به گفته دکتور قیومی:”برق یکی از نیازمندی های جدی مردم افغانستان است و برای همین، حکومت به سختی تلاش می کند تا با عملی ساختن پروژه های مختلف مردم به برق کافی و دوام دار دسترسی پیدا کنند.

در دومین دور این برنامه، شماری از دانشجویان و استادان از پنج دانشگاه دولتی و خصوصی شهر کابل حضور داشتند و در باره چگونگی رسیدن به خودکفایی در بخش تولید انرژی برق از دکتور قیومی، مهمان برنامه، پرسش های شان را پرسیدند.

بانو نادری همچنان در این برنامه افزود که مناظره “ارگ و شهروند” بر بنیاد دیدگاه و تفکر رییس جمهور غنی ایجاد شده است و برای نهادینه ساختن فضای دموکراتیک سیاسی به گونه دوام دار خواهد یافت.

Leave a Reply