نشست فرخنده زهرا نادری، با رییس بخش غذا و زراعت ملل متحد

بانو فرخنده زهرا، مشاور ارشد رییس جمهور در امور ملل متحد، به روز 20 جولای 2017 با کارلا مکوی، رییس بخش غذا و زراعت سازمان ملل متحد در نیویارک دیدار و گفتگو کرد.

بانو نادری در این نشست، بر جستجوی راه ها برای افزایش و سرعت بخشیدن به هماهنگی میان نمایندگی های ملل متحد و نهادی های مربوط افغانستان تإکید کرد.

در این ملاقات همچنان مفکوره ” یک ملل متحد” و ثبت بودجه نمایندگی های سازمان ملل متحد در افغانستان بحث شد.

بانو نادری، از تلاش های بخش غذا و زراعت ملل متحد برای تقویت زنان از طریق آموزش باغداری ستایش کرد. هرچند، بانو نادری، بر انجام کارهای بیشتر برای پایداری موفقیت های زنان در بخش غذا پافشاری کرد.

گزارشگر: قیام نوری

Leave a Reply