گفت و شنود اتحادیه-بین پارلمانی با فرخنده زهرا نادری به مناسبت “روز جهانی دموکراسی”

IMG_3752پی نوشت: 15 ام ماهِ سپتمبر سال روان میلادی برابرست با روز جهانی دموکراسی

 اتحادیه بین پارلمانی: نخستین باری که فکر کردید باید برای تغییر جامعه و کشور تان کار های سیاسی انجام دهید، چه زمانی بود؟

فرخنده زهرا نادری: اساسا، هرگز از سیاست خوشم نمی آمد و در برابر آن خیلی حساس بودم – من باور دارم که همین دیدگاه مرا به گونه ی غیر مستقیم به میدانِ سیاست کشانید. با این حال، حس مبارزه به ضد خشونت در برابر زنان از آوان کودکی در من وجود داشته است. از همین رو، هر چه بزرگ تر می شدم، این ندا در من بلند تر می شد. کار های رضاکارانه یک جا با دل بسته گی من در سازمان دهی و بسیج جوانان و بانوان که بیشتر و بیشتر از حقوق  و مسؤولیت های شان آگاه شوند، مرا به مجلس نماینده گان رهنمون ساخت؛ جایی که سیاست های واقعی در آن تمثیل می شوند.

اتحادیه بین پارلمانی: فکر می کنید، حضور شما در مجلس نماینده گان چه سودمندی های را به مردمانی که شما نمایندۀ آن هستید، به بار آورده است؟

فرخنده زهرا نادری: من در ( سال 2010 میلادی) به مجلس نماینده گان راه یافتم؛ هنگامی که افغانستان از یک برهۀ زمانی دشواری می گذشت و حقوق زنان بیش از هر زمانی دیگری، با چالش های بیشتر رو به رو بوده است. زیرا، دل بسته گی غرب از افغانستان به علت مشکلات اقتصادی شان کاهش می یابد و نیروهای شان در حال خروج از افغانستان است. این موضوعات همه بخش های افغانستان، به ویژه امنیت را خیلی سخت متأثر ساخته است. ناامنی به این مفهوم بود آن طوری که باید کار های اثرگزاری را انجام دهم، قادر نباشم. با این حال، من به داد خواهی هایم برای حقوق زنان وجوانان در مجلس نماینده گان، ادامه می دهم. من باور مندم که این کار، دیگرانی را که به این ارزش ها باور دارند، تشویق می کند که برای دفاع از حقوق شان بر خیزند و به توانایی های شان در کار آوردن یک تغییر مثبت در کشور شان، باور داشته باشند. به گونۀ نمونه، هنگامی که من برای نخستین بار، عضویت یک زن را در دادگاه عالی کشورم، مطرح کردم، به نظر می رسید که این مسأله یک تابوی دشوار بود. ولی هر چه بیشتر در این باره صحبت می کردم، مردمانی بیشتری به ویژه سیاست گرایان تشویق شدند تا این موضوع را با جدیت بیشتر دنبال نمایند و اکنون بسیاری از  نماینده گان پارلمان و فعالان حقوق زن برای این مسأله به مبارزه برخاسته اند.

اتحادیه بین-پارلمانی: آیا اقدامی، سندی و یا هم وضعیت ویژه یی وجود دارد که به شما به عنوان یک نمایندۀ مردم، افتخار ببخشد؟

فرخنده زهرا نادری:  مبارزه برای دموکراسی در یک کشور جنگ زده که بنیادگرایان و افراط گرایان از بزرگ ترین موانع برای ترقی کشورم به شمار می روند، بسیار پُر چالش است، ولی وقتی است که این مشکلات به شما انرژیی برای مبارزه می دهد. هنگامی که جایزۀ صلح شبکۀ جهانی صلح سازمان ملل متحد را به خاطر مبارزه برای دموکراسی و ارزش های به دست آوردم، من به این نتیجه رسیدم، اصلن مهم نیست که کارم به عنوان یک نمایندۀ مردم تا چه اندازه دشوار است و تا چه اندازه من از نتایج کار های خود ناراضی هستم، ولی هنوز هم از تلاش های مان ستایش و یاد آوری می شود. گرفتن آن جایزۀ، تنها انرژی مرا برای کار بیشتر به مردم و کشورم افزایش داده است.

به حیث یکی از برنده گان جایزۀ صلح سال 2012 ، من در گزینش یک نامزد در سال 2013 برای لقب “الگوی صلح” مشغول بودم. من مسعوده کروخی، نمایندۀ مردم هرات را در مجلس نماینده گان نامزد کردم. بانویی که برای دموکراسی ، عدالت و حقوق زنان در جریان 30 سال پسین مبارزه کرده است. پیروزی این بانو در گرفتن جایزۀ صلح به من این امتیاز سهیم شدن در تلاش ها برای تقویت زنان را می دهد.  با این وجود، من هنوز می دانم که راهی درازی را در پیش دارم و زحمت های فراوانی را برای ملت افغانستان، به ویژه جوانان و زنانِ که خیلی رنج دیده اند، انجام دهم.

اتحادیه بین پارلمانی: شما از روز جهانی دموکراسی در پانزدهم ماهِ سپتمبر سال 2013 چگونه یاد آوری خواهید کرد؟

فرخنده زهرا نادری: با آگاهی دهی عامه …

اتحادیه بین-پارلمانی: کتابی، فلمی، سخنی و یا هم نقل قولی را شما برای مردم پیش نهاد می کنید که می خواهند صدای شان را نیرومند سازند؟

فرخنده زهرا نادری : ” شما هرگز شکست نخواهید خورد تا هنگامی که از تلاش دست نکشید.” – آلبرت انشتاین-

برگردان: قیام نوری

Leave a Reply