مصاحبه خبرگذاری افغان سیما با فرخنده زهرا نادری

24IMG_5335/ اپریل / 2013 –  افغانستان انتخابات ریاست جمهوری را سال آتی پیش رو دارد انتخاباتی که سرنوشت ساز برای ملت و سرزمین افغانستان است اما خواست های مردم از رییس جمهور آینده افغانستان چیست؟ آیا انتخابات پیش رو تامین کننده خواست های آنها خواهد بود؟ براساس قانون اساسی افغانستان حاکمیت از مردم است بنابراین مردم ناگزیر هستند مسوولیت پذیر باشند تا این امر مهم تحقق یابد.

در پاسخ به سوال که پیامد انتخابات فرد محور بر دموکراسی و مردم سالاری چیست؟ فرخنده زهرا نادری، عضو مجلس نمایندگان گفت: در این 11 سال که از دموکراسی و توجه تمام کشورهای جهان به افغانستان صحبت می شود، عدم گروهی بودن برنامه ها و فرد محور بودن موضوعات پس از 11 سال سبب نگرانی در رابطه با انتخابات آینده است اگر در گذشته زیربنای قوی برای افغانستان ساخته می شد دیگر ضرورت به نگرانی نبود و مردم با فراغ خاطر به سمت 2014 می رفتند تا بخش دیگری از انتخابات و دموکراسی افغانستان را تجربه کنند اما هنوز دیر نیست.

حکومت و تیم حاکم در افغانستان معتقد به احزاب سیاسی نیستند در صورت عدم موجودیت احزاب سیاسی دموکراسی ناممکن است زیرا فرد راجع به دموکراسی صحبت می کند امروز دیکتاتورهای دموکرات های را بوجود آمده اند در پارلمان افغانستان 249 حزب سیاسی موجود است و هر فرد یک حزب است، احزاب سیاسی در گذشته چالش های خاص خود را داشته اند و امروز مردم افغانستان دیدگاه منفی نسبت به احزاب سیاسی دارند اما مسوولیت دولتمردان و دولت زنان معتقد به دموکراسی افغانستان است که ارزش ها و باورهای دموکراسی را برای مردم تعریف کنند و یکی از این موارد باورمند کردن مردم به احزاب سیاسی است.
مسوولیت بسیاری از مشکلات در گذشته ممکن است که به دوش احزاب سیاسی باشد اما دلیلی نیست که براساس آن احزاب را با تمام افکارشان از بین برد. بنابراین باید آسیب شناسی کرد که مشکل در کدام قسمت است و نباید تمام نهاد را از بین برد البته افغانستان همواره شاهد حرکت های فردی بوده که امروز با چنین مشکلاتی مواجه است.

براساس نظر برخی از شهروندان سه نفر از فامیل شما در پارلمان حضور یافته اند که تاثیرات مثبتی برای مردم نداشته اند؟
این عضو مجلس نمایندگان افزود: من بعنوان نماینده ملت در اینجا حضور یافته ام اگر صحبتی در مورد دموکراسی می شود باید از ارزش های دموکراسی سخن گفت تا افغانستان را به سمت دموکراسی سوق دهد، اگر فامیل من رای گرفته و به خانه ملت آمده اند از ولایات مختلف آمده اند و از مردم و با توجه به دلایل خاص مردم رای گرفته اند.

دموکراسی را باید با ارزش های افغانستانی تعریف کرد از احزاب سیاسی همواره با جدیت نام می برم تا احزاب و سیستم ، جایگزین افراد شود. ذهنیت فردگرایی موجود است اما در واژه ها از دموکراسی سخن گفته می شود این چالشی بزرگ فرا راه مردم افغانستان است و مسوولیت تمام مردم، دولت مردان و دولت زنان افغانستان در انتخابات پیش رو این است که مردم را باورمند به دموکراسی سازند مردم باید باورمند شوند که انتخاب و رای دهی آنها یک اصل است اما با گفتن اینکه انتخابات به دلایل تقلب در گذشته کار خوبی نیست ذهن مردم را خدشه دار می شود البته در دو دوره انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی چالش هایی موجود بوده است و سیاستمداران افغانستان بخاطر سلایق شخصی خود پروسه را بدنام کرده اند اما باید بین پروسه و چالش ها تفکیک کرد.

در پاسخ به این سوال که احزاب سیاسی خود برنامه ندارند؟ فرخنده زهرا نادری بیان داشت: حکومت افغانستان برای احزاب سیاسی خدمتی نکرده است احزاب سیاسی در داخل دولت زندگی می کنند و مجزا از آن نیستند و هنگامی که زمینه ها را دولت افغانستان نمی سازد آنها نمی توانند ریشه قوی در متن جامعه داشته باشند. سیستم رای واحد غیر قابل انتقال که در انتخابات استفاده می شود احزاب را ضعیف می کند که در آن بیشتر افراد برجسته می شوند و احزاب سیاسی برای اینکه برنامه ریزی شده وارد شوند، صدای بلندی ندارند بنابراین احزاب سیاسی که در انتخابات به شکل حزب می خواستند کاندید شوند امروز بصورت فرد در پارلمان افغانستان هستند.

آیا بی برنامه بودن و عدم حضور احزاب بین طبقات مختلف جامعه در کنار مشکل رای واحد غیر قابل انتقال خود یک عامل ضعف احزاب نبوده است؟
فرخنده زهرا نادری اظهار داشت: احزاب سیاسی افغانستان به آن درجه ای که باید بلند نیستند و قوم گرایی و ملیت گرایی بین احزاب موجود است به دلیل اینکه زمینه های برنامه ریزی ملی مورد نیاز به احزاب سیاسی داده نشده است و امروز صدای احزاب در کشور جدی گرفته نمی شود در سه دهه جنگ احزاب سیاسی بزرگترین زخم ها را با خود داشته اند زیرا هر رژیمی که روی کار آمد حزبی را که با رژیم سابق ربط داشت متهم ساخت در کنار متهم ساختن مفکوره احزاب را نیز با مشکل مواجه ساخته و بدنام کرد.

چه مواردی در برنامه های کاری نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در زمینه حاکمیت قانون و مبارزه با فساد در اولویت باید قرار داده شود؟
این عضو مجلس نمایندگان ادامه داد: فساد اداری موضوع بسیار مهم است اما امنیت نیز یکی از اولویت های مهم افغانستان است که باید تعریف شود امنیت روحی و اقتصادی در کنار امنیت فیزیکی مطرح است.
رییس جمهور بعدی مسوولیت بزرگی را دارد رییس جمهور کنونی به همکاری کشورهای جهان دستاوردهایی را داشته است اما کاندید ریاست جمهوری بعدی در فرصتی دیگر باید تلاش های خود را به ثمر برساند با توجه به اینکه در همکاری های جامعه جهانی در روند حاضر تغییرات فاحشی بوجود می آید بنابراین اولویت کاندید بعدی باید سوق دادن از قوم گرایی به سمت یک ملت واحد باشد امروز برنامه های کاندید ها قومی و ملیتی است که از چالش های بزرگ افغانستان است و برنامه ها قوم محور است بنابراین کاندید بعدی باید مردم را از ملیت به سمت ملت ببرد و سپس مردم را انگیزه دهد که افغانستان در بین کشورهای منطقه در کجا است.

در زمینه حاکمیت قانون و مبارزه با فساد نامزدهای ریاست جمهوری افغانستان چه برنامه ای را باید روی دست داشته باشند؟
این عضو مجلس نمایندگان تصریح کرد: موضوع فساد با مسایل دیگری از جمله امنیت ارتباط دارد که هریک بر دیگری تاثیرات خود را دارد بنابراین فساد به تنهایی تعریف نمی شود.
رییس جمهور آینده افغانستان باید بر مفکوره دولت داری متکی و معتقد باشد دولت افغانستان را بصورت عموم حفظ کند و در مردم افغانستان برای همکاری ایجاد انگیزه نماید

Leave a Reply